Make your own free website on Tripod.com
  
Malabar Thee Onderneming

[
english|indonesia|netherlands]

De geshiedenis van de berg Malabar gaat terug tot 1890, toen de Nederlandse cultuur de hoogvlakte Pangalengan begon te beinvloeden.

Pangalengan, bekend als Zwitserland in Indie.

De Malabar thee onderneming werd in 1896 opgericht en Karel Albert Rudolf Bosscha was de eerste persoon die daar als administrateur te werk werd gesteld.
Laten werd hij hoofd-administrateur van alle thee ondernemingen in het Pangalengan.

de prachtige tuin van het huis van Bosscha.

 

Het kantoor van Bosscha in Malabar thee onderneming.

Geduurte de 32 jaar van zijn administrateurschap van de thee onderneming had hij zijn baan uitstekend verricht.
Hij richtte twee thee ondernemingen op in Malabar, een stond in de buurt van zijn woonplaats die tevens zijn kantoor was. Deze onderneming werd Malabar genoemd en de andere werd pas later (1905) opgericht, genaamd Tanara (tegenwordig bekend als de malabar theefabriek). De eerste malabar theefabriek is nu de sporthall Gelora Dinamika geworden.

De thee onderneming van boven.

 

Theepluksters op het fabriekterrein van de onderneming Malabar, kennelijk in afwachting van een feestelijke of plechtige gebeurtenis. Links de in 1931 bij de uitbreding van de fabriek geplante boom Ki Hoedjan, die een gunstige regenval moet bevorderen.

Beide ondernemingen werden in het centrum van zijn thee plantage gegouwd, opdat de verzamelde theebladeren de fabriek in verse staat zouiden kunnen beriken.
In die tijd werden de verzamelde theeblaadjes in manden gedragen en de thee plukters moesten langs de theestruiken naar de fabriek lopen. Daarom werden er smalle paden aangelegd komende van alle richtingen van de plantage om het vervoer te vergemakkelijken als ook de bemesting, het bespuiten van de aanplant en het berekenen van de productie. Om die activiteiten te inspecteren werd een uitkijktoren gebouwd op de top van de Gunung Nini, die ook werd gebruikt als rustplaats.

Twee charmante theeplukstertjes, blijkbaar special voor de opname uitverkoren, aan de arbeid op de kebon.

Om zijn machines in de fabrieken en de electriciteit in de huizen te werk te stellen verregs een gebouw voorzien van een hydro-electric power plant met 3000 PK bij de Cilaki rivier.
Tot op heden heeft tde power house gedeeltelijk gefunctioneed.

De betiteling malabar wordt verondersteld afkomstig te zijn uit de Arabische taal. Mal betekent “geld” en Abar “bron”.
In feite heeft Malabar veel geld opgebracht voor PT Perkebunan XII door de beste productie te leveren, de laagste productie kosten en de hoogste verkoopprijs.

Vermoedelijk had Bosscha de juiste plaats gekozen om in Malabar te leven. Hij hield van zijn leven in Malabar. Hij was daar een gedeelte van en zelfs maakte hij zich niet druk over het feit ongetrouwd te blijven.
Toen hij op 26 Nonovember 1982 stierf werd hij zoals hij dat verzocht had begraven tussen de thee struiken van de Malabar thee plantage.
Zijn eenvoudige graftombe staat daar nog, in gave staat.

Zijn eenvoudige graftombe staat daar nog, in gave staat.

   

TMY June 2001

Van verschillende bron.
Mijn hartelijke dankbaarheid voor Hein Buitenweg, Daud Minwary, Aman Raksanagara, Parahyangan Catholic University Bandung, Nederlands Architectuur Instituut Rotterdam, Museum Sri Baduga Maharaja Bandung, en Foto ‘Lux’ Garoet.